توقف پرواز هواپیمای بلوبرد و شرکت‌های بهره‌بردار هواپیماهای سبک و فوق سبک خاطی

توقف پرواز هواپیمای بلوبرد و شرکت‌های بهره‌بردار هواپیماهای سبک و فوق سبک خاطی

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، وی با اشاره به الزام دفاتر نظارتی در بخش‌های عملیاتی و فنی به منظور پیشگیری از وقوع سوانح مشابه، خاطرنشان کرد: هم اکنون گزارش اولیه سانحه هواپیمای بلوبرد متعلق به مرکز آموزش فراسپهر ایرانیان در وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری منتشر و پیشنهادات ایمنی برگرفته از تمام سوانح رخداده جمع بندی و به منظور جلوگیری از سوانح بعدی در اختیار تمامی شرکت‌های بهره‌بردار هواپیماهای سبک و فوق سبک قرار گرفت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات