بهسازی ادامه تابلوهای شناسایی بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی ادامه تابلوهای شناسایی بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی ادامه تابلوهای شناسایی بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی ادامه تابلوهای نامگذاری ......

چهارشنبه ٢ تير ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات