اجرای حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی در دولت دوازدهم

اجرای حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی در دولت دوازدهم

آمار ارایه شده از سوی شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن در دولت دوازدهم حاکی از فعال شدن ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی را دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات