جزئیات سانحه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران/ اتوبوس معاینه فنی داشته است

جزئیات سانحه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران/ اتوبوس معاینه فنی داشته است

مدیرکل ایمنی سازمان راهداری گفت: اتوبوس واژگون شده حامل خبرنگاران در ارومیه، دارای معاینه فنی معتبر بوده و فرسوده نبوده است. راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با بیان اینکه اتوبوس حامل خبرنگاران در ارومیه دارای معاینه فنی بوده و به هیچ عنوان فرسوده نبوده است گفت: این اتوبوس از تاریخ ۱۴۰۰. مدیرکل ایمنی سازمان راهداری تاکید کرد: این اتوبوس از تاریخ ۱۴۰۰. او بیان کرد: این اتوبوس دارای کارت هوشمند فعال بوده و پیش از این در شرکت حمل ونقلی اطمینان نقده فعالیت می‌کرده است. صالحیان با بیان اینکه اتوبوس دارای بیمه شخص ثالث بوده است افزود: راننده در این حادثه فوت نشده و ما بعد از اطمینان از وضعیت جسمانی به طور قاطع با وی برخورد خواهیم داشت.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات