منصور علوانی شهردار خرمشهر با منتخبین مردم در ششمین دوره شورای شهر دیدار کرد

منصور علوانی شهردار خرمشهر با منتخبین مردم در ششمین دوره شورای شهر دیدار کرد

منصور علوانی شهردار خرمشهر با منتخبین مردم در ششمین دوره شورای شهر دیدار کرد

منصور علوانی شهردار خرمشهر ....

پنج شنبه ٣ تير ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات