تداوم جوی پایدار برای اکثر مناطق کشور

تداوم جوی پایدار برای اکثر مناطق کشور

راه و مسکن تهران - ایرنا - کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: آسمانی صاف و جوی پایدار برای چند روز آینده در کشور خواهیم داشت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات