برنامه مشخصی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل نداشته‌ ایم

برنامه مشخصی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل نداشته‌ ایم

کارشناس اقتصادی در حوزه حمل و نقل گفت: موضوع نوسازی در دستور کار دولت نبوده و اکنون باید این موضوع دنبال شود که البته نیاز به برنامه‌ریزی دارد. ، حاتم زاده کارشناس اقتصادی حوزه حمل و نقل گفت: نوسازی بحث مهمی است و باید ابعاد مختلف در آن دیده شود، چرا که یکی از عوامل کشتار وسیله نقلیه است که باید مورد توجه قرار گیرد. کارشناس اقتصادی حوزه حمل و نقل ادامه داد: در حال حاضر نیز طرحی مشخص برای نوسازی ناوگان نداریم و می‌تواند دلیل این باشد که متولی ندارد. عمر ناوگان اکنون بالای ۱۰ سال است ضمن اینکه ما قانونی داریم به اسم قانون توسعه حمل و نقل و کارگروهی برای آن نیز تشکیل شده است که بحث نوسازی را دنبال می‌کند و معمولا موضوعات دنبال شده رها می‌شوند. این کارشناس اقتصادی حوزه حمل و نقل ادامه داد: توان فنی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل در کشور ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات