فاز نخست بوستان نهر اعظم شامل امکاناتی برای ورزش، سرگرمی و تفریح شهروندان است

فاز نخست بوستان نهر اعظم شامل امکاناتی برای ورزش، سرگرمی و تفریح شهروندان است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات