پاکسازی اراضی آلوده شده به مواد نفتی در اثر واژگونی تانکر حامل مواد نفتی در شهرستان شاهین شهرو میمه

پاکسازی اراضی آلوده شده به مواد نفتی در اثر واژگونی تانکر حامل مواد نفتی در شهرستان شاهین شهرو میمه

اراضی آلوده شده به مواد نفتی در اثر واژگونی تانکر حامل مواد نفتی در شهرستان شاهین شهرو میمه پاکسازی شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه، در اثر واژگونی تانکر حامل قیر امولسیون واقع در کمر بندی شاهین شهر خودرو مذکور توقیف و راننده خودرو به مراجع قضایی معرفی و موظف به پاکسازی محیط شد.

این حادثه در محور کمر بندی شاهین شهر- خمینی شهر اتفاق افتاد و محموله مذکور قیر امولسیون بوده که در اثر واژگونی تانکر، مواد بر روی زمین تخلیه و باعث آلودگی خاک شده بود.

راننده خودرو موظف به پاکسازی محل شد که در این راستا حجم عمده مواد تخلیه شده توسط پمپ به تانکر منتقل و مابقی مواد که به خاک آغشته شده بود توسط بیل مکانیکی جمع آوری و به مراکز مجاز منتقل و محل بطور کامل پاکسازی شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات