دیدار اعضای جمعیت پیام سبز با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

دیدار اعضای جمعیت پیام سبز با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

دیدار اعضای جمعیت پیام سبز با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به گزارش«پارما» از اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛ پیرو در خواست مدیرعامل جمعیت زیست محیطی پیام سبز اصفهان در خصوص تشکیل جلسه؛ تنی چند از اعضای هیأت مدیره این جمعیت بعد از ظهر دوشنبه 7 تیرماه در نشست مشترکی با مدیرکل و رؤسای ادارت روابط عمومی و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان به تبادل نظر پیرامون مسائل مهم زیست محیطی استان پرداختند. در این نشست از سوی دکتر مهدی بصیری رئیس هیئت مدیره این جمعیت پس از بیان پیشینه فعالیت پیام سبز؛ تنظیم راهبرد محیط زیست استان و ارائه به مقامات ملی و استانی جهت برون رفت از مشکلات در هم تنیده فعلی و پیشگیری از تکرار خطاهای زیست محیطی گذشته را مطرح شد. در ادامه دیگر اعضا؛ آقافخر میر لوحی؛ محمود سلطانی؛ مسعود برهانی؛ حسن سلیمانپور و فرهاد امینی دیگر اعضای این جمعیت طی بیانات مجمل به ارائه دیدگاه های محیط زیستی و تمرکز بر دستیابی به فصل مشترک کاربردی با حفاظت محیط زیست استان پرداختند. در بخش دیگری از این نشست دکتر ایرج حشمتی مدیرکل حفاطت محیط زیست استان اصفهان ضمن بر شمردن مواضع کلان محیط زیست استان در رویارویی با موانع و مشکلات محیط زیستی ؛ از کلیه تشکل ها بویژه اعضای جمعیت پیام سبز که دارای سرمایه علمی و تخصصی غنی هستند، درخواست همیاری با بخش دولتی از طریق ارائه راهکارهای علمی مبتنی بر نتایج پژوهش های تخصصی نمود. وی به کلیه فعالان و اعضای سازمان های مردم نهادی که به صورت مدون ؛ مکتوب و تخصصی در برون رفت از وضعیت موجود محیط زیست استان اهتمام دارند، نوید مساعدت و پیگیری تام در چارچوب وظایف و اختیارات سازمانی را داد. گفتتی است جمعیت دوستدادان محیط زبست و منابع طبیعی با عنوان اختصاری "پیام سبز" یکی از سازمان های مردم نهاد زیست محیطی با پیشینه نزدیک به سه دهه فعالیت است که از جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصصین حوزه محیط زیست تشکیل شده است. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات