27 واحد صنعتی در شهرستان برخوار پایش زیست محیطی شدند

27 واحد صنعتی در شهرستان برخوار پایش زیست محیطی شدند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت: در سه روز گذشته 27 واحد صنعتی در شهرستان برخوار مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند.

به گزارش«پارما» محمد ولید مغربی در این باره اظهار داشت: اهمیت پایش محیط زیست در سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیر قید شده است.

وی گفت: در بند پنجم این سیاست ها، موضوع پایش مستمر منابع اب. خاک. الودگی صوتی. امواج و اشعه های مخرب وتعقیرات نامساعد اقلیم والزام به رعایت استانداردهای زیست محیطی مطرح شده است.

وی اظهار داشت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار از سیستم انواع پایش لحظه ای استفاده می نمایم. وپایش مستمر ومنظم می تواند نقش به سزایی در کاهش مخاطرات زیست محیطی ایفا کند.

وی تعداد پایش های زیست محیطی طی سه روز گذشته که توسط کارشناسان این اداره صورت پذیرفت را در این شهرستان 27 مورد عنوان کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات