کسری ۵ میلیارد متر مکعبی مخازن زیر زمینی

کسری ۵ میلیارد متر مکعبی مخازن زیر زمینی

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی مخازن آب زیرزمینی در ۳۰۰ نقطه کشور خبر داد و گفت: در چند سال اخیر به صورت متوسط ۵ میلیارد متر مکعب کسری مخازن اتفاق افتاده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد حاج رسولی ها در گفتگو با مهر در زمینه آخرین وضعیت منابع آبی زیرزمینی کشور، با اشاره به اینکه در این بخش امکان گزارش دهی و انجام بررسی های ماهیانه وجود ندارد، گفت: بررسی وضعیت بیلان برداشت آب های زیرزمینی صرفا سال آبی است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: متاسفانه طی سالهای گذشته به صورت متوسط ۵ میلیارد مترمکعب کسری مخزن آب در کشور اتفاق افتاده است.

مشاور وزیر نیرو ادامه داد: برای تقویت وضعیت آب های زیرزمینی و بهبود آبخوان ها مباحث مربوط به تغذیه مصنوعی برای تعادل بخشی دنبال می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: همچنین اقداماتی نیز در زمینه کنترل برداشت از منابع زیرزمینی در آن بخشی که جزو وظایف وزارت نیرو است، در دست پیگیری قرار دارد.

حاج رسولی ها با تاکید بر انجام بخشی از اقدامات تعادل بخشی آب های زیرزمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در بخش مربوط به تغییر الگوی مصرف و بهبود در مصرف بهینه آب نیازمند تامین اعتباراتی هستیم که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: برای این منظور اعتبارات محدودی در اختیار داریم اما وزارت نیرو سالیانه ۳۲۰۰ میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری انجام می دهد.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: برای مرمت و بازسازی تاسیسات آب نیز به صورت سالیانه ۱۰ درصد از منابع یاد شده هزینه می شود.

به گفته حاج رسولی ها، در حال حاضر در تمامی نقاط کشور برخی طرح های تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی انجام می شود و با توجه به اینکه تاکنون اینگونه اقدامات در حدود ۳۰۰ نقطه از کشور انجام شده، هم اکنون اجرای آن در ۲۷ نقطه در دست است.

 

 

    نظرات