اعتصاب نکردیم اما معترض هستیم/ مشکلات را حل نکنند، کامیون‌های نفتکش زمین‌گیر می‌شوند/ وزارت نفت از منفعت‌طلبی دست بردارد

اعتصاب نکردیم اما معترض هستیم/ مشکلات را حل نکنند، کامیون‌های نفتکش زمین‌گیر می‌شوند/ وزارت نفت از منفعت‌طلبی دست بردارد

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیو‌ن‌داران گفت: اعتصابات کامیون‌داران را کاملا تکذیب می‌کنم اما با ادامه این روند زمینگیر می‌شویم و اساسا امکان تردد وجود نخواهد داشت و به این مشکلات موجود معترض هستیم. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور درباره تاخیر در پرداخت کرایه حمل بار مواد نفتی اظهار داشت: مشکل بعدی تاخیر در پرداخت‌ها است. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور تاکید کرد: اعتصابات کامیون‌داران را کاملا تکذیب می‌کنم اما با ادامه این روند زمین‌گیر می‌شویم و اساسا امکان تردد وجود نخواهد داشت و به این مشکلات موجود معترض هستیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات