تحویل، تیمارداری و رهاسازی سنجاب ایرانی در عرصه های طبیعی استان اصفهان

تحویل، تیمارداری و رهاسازی سنجاب ایرانی در عرصه های طبیعی استان اصفهان

تحویل، تیمارداری و رهاسازی سنجاب ایرانی در عرصه های طبیعی استان اصفهان

یک سنجاب ایرانی که از جوندگان زیستگاه های زاگرسی به شمار می رود، پس از پنج روز مراقبت و تیمارداری در زیستگاه های طبیعی شهرستان سمیرم رهاسازی شد.

به گزارش«پارما» حسین اکبری معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این باره اظهار داشت: حسب گزارش دریافتی مردمی و مشارکت ارزشمند یکی از طبیعت دوستان این سنجاب در تاریخ 16/4/1400 تحویل اداره حفاظت محیط زیست خوانسار گردید.

وی گفت: بر اساس هماهنگی های لازم، پس از معاینات لازم، تغذیه و مراقبت در تاریخ 19/4/1400 به اداره کل حفاظت محیط زیست منتقل و توسط دامپزشک و کارشناسان مورد معاینه و بررسی تکمیلی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به تغذیه مناسب ، سلامت عمومی و بدست آوردن چابکی و آمادگی مطلوب برای رهاسازی، به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم منتقل گردید و در تاریخ 21/4/1400 توسط محیط بانان در زیستگاه طبیعی خود و بر اساس دستورالعمل ها در جنگل های بلوط واقع در منطقه شکار ممنوع ونک سمیرم با موفقیت رهاسازی شد.

وی تصریح کرد: بمنظور بهره برداری های آموزشی و پژوهشی، کلیه مراحل معاینه، مراقبت، تیمارداری و رهاسازی، تصویربرداری و مستندسازی گردید.

سنجاب ایرانی از عناصر زیستی ارزشمند ارتفاعات زاگرس بوده که دارای جایگاه و نقش اکولوژیکی ویژه در زیست بوم جنگلی بلوط از جمله جابجایی و جوانه زدن بذر بلوط، حفظ جنگل و زنجیره های غذایی دارد.