کشف و ضبط لاشه شش قطعه کبک از متخلف شکار در منطقه شکار ممنوع زرچشمه

کشف و ضبط لاشه شش قطعه کبک از متخلف شکار در منطقه شکار ممنوع زرچشمه

لاشه شش قطعه کبک از متخلف شکار در منطقه شکار ممنوع زرچشمه کشف و ضبط شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرضا، طی گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع زرچشمه و با توجه به دریافت گزارش دوستداران محیط زیست در خصوص تخلف شکار در این منطقه، بلافاصله با اخذ دستور قضایی از دادستان شهرستان در زمینه بازرسی از منزل متخلف یاد شده با سابقه دو مورد تخلف قبلی اقدام شد.

از منزل این متخلف شش قطعه کبک شکار شده، یک قبضه اسلحه تک لول و ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات