درگذشت جعفر فتاحی، برادر شهید والا مقام علی اصغر فتاحی بزرگ مرد ورزش فارس، استاد اخل ...

درگذشت جعفر فتاحی، برادر شهید والا مقام علی اصغر فتاحی بزرگ مرد ورزش فارس، استاد اخل ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات