۴۴ میلیون آمریکایی مستاجرند+ رتبه بندی شهرها

۴۴ میلیون آمریکایی مستاجرند+ رتبه بندی شهرها

داکوتای شمالی و جنوبی بیشترین تعداد نماینده را در رتبه بندی امسال دارند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات