شرایط سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز طرح بهشت آباد

شرایط سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز طرح بهشت آباد

شرایط سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز طرح بهشت آباد

مدیر کل دفتر حفاظت ومدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید براینکه هیچ مجوزی برای طرح انتقال آب بهشت آباد صادر نشده است؛ اظهار کرد: هنوز به سد بهشت آباد مجوز ندادیم و تنها به مجری طرح شرایط موافقت خود را برای این طرح اعلام کردیم که بر اساس آن مجری در بخش نخست انتقال آب تنها می تواند از طریق خط لوله آب را منتقل کند و مجاز به انتقال آب از طریق تونل نیست .
به گزارش«پارما» دکتر علی مریدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر اینکه هیچ مجوزی برای طرح انتقال آب بهشت آباد صادر نشده است، گفت: طی نامه ای سیمای طرح را به سه قسمت تقسیم کردیم؛ برای احداث سد بهشت آباد هنوز مجوز داده نشده و این مساله در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: در طرح تونل بهشت آباد 60 کیلومتر درنظر گرفته شده است؛در بررسی هایی که انجام دادیم، مسیر انتقال به سه بازه تقسیم شده است؛ قسمت انتهایی در استان اصفهان و مربوطه به منطقه چرمهین (خروجی تونل) تا محدوده مرز استان اصفهان و نزدیک به شهر فرخ شهر است.

مدیر کل دفتر حفاظت ومدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که به دلیل اینکه در قطعه انتهایی تونل از لحاظ فنی، اثر حادی بر محیط زیست نمی گذارد، این قطعه می تواند به صورت تونل یا خط لوله اجرا شود؛ هر طور که مجری طرح بخواهد.

مخالفت شدید سازمان محیط زیست با انتقال آب از طریق تونل در 12 کیلومتر ابتدایی

مریدی با تاکید بر اینکه قسمت ابتدایی تونل از محل سد بهشت آباد تا حدود 12 کیلومتر مسیر انتقال در نظر گرفته شده، حساس ترین جای مسیر در این طرح است، گفت: چشمه های بسیار مهم و منابع آب کارستی در آن بخش وجود دارد و درواقع اصل نگرانی های محیط زیستی مان اینجاست بنابراین سازمان محیط زیست عنوان کرد که به هیچ عنوان با احداث تونل موافقت نمی کند و حتما باید مجری طرح به فکر انتقال آب از طریق خط لوله باشد.

وی یادآور شد: سازمان محیط زیست درمورد مسیر وسط طرح که حدود 35 تا 40 کیلومتر و از محل دشت های شلمزار و دشت های استان چهار محال و بختیاری می گذرد، اعلام کرده است که به دلیل اینکه مطالعات مجری طرح کافی نیست، فعلا تصمیمی نمی گیریم تا مجری مطالعاتی که گفته است را انجام دهد، پس ز آن تصمیم می گیریم که امکان احداث تونل هست یا خیر و باید آن قسمت هم خط انتقال از طریق لوله احداث شود.

مدیر کل دفتر حفاظت ومدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه برای صدور مجوز، مجری طرح باید بر اساس موافقتی که اعلام کردیم، سیمای طرح را ارائه کند و تعهدات زیست محیطی لازم را بدهد تا مجوز صادر شود.

مریدی خاطرنشان کرد: به شرکت توسعه منابع آب و نیری ایران به عنوان مجری طرح اعلام کردیم که اگر می خواهد تونل یا خط لوله بزند، باید حواسش باشد و ریسک این کار را بپذیرد؛ مسوولیت این موضوع که بعدا مسیر وسط و ابتدای طرح به هم وصل نشد، با خودش است.

وی با تاکید بر اینکه مجری طرح بابت قسمت انتهایی طرح باید سریع سیمای نهایی را ارائه و تعهدات زیست محیطی را بدهد تا مجوز صادر شود، درمورد تبعات انتقال آب از طریق تونل چنانچه در پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمروز شاهد خشک شدن چاه ها و چشمه ها در مسیر انتقال آب بودیم، گفت: بحث انتقال آب از طریق تونل با انتقال آب از طریق خط لوله متفاوت است، در پروژه نامبرده نیز تونل باعث شد یک سری از چاه ها و چشمه ها خشک شود چراکه آب زیرزمینی در تونل می ریزد و دیگر از چشمه و چاه خارج می شود.

مدیر کل دفتر حفاظت ومدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد:در طرح بهشت آباد هم به همین دلیل در بخش ابتدایی به هیچ وجه با انتقال از طریق تونل موافقت نکردیم و مقابل آن ایستادیم. برای انتقال آب در قسمت وسط مسیر مشخص شده نیز هم باید به ما ثابت کنند که انتقال آب از طریق تونل اثری بر آب های زیرزمینی منطقه و چشمه ها نمی گذارد، اگر ثابت کردند، می توانند تونل احداث کنند، در غیر این صورت باید خط لوله دایر شود.

مریدی همچنین درمورد اندازه خط لوله و حجم آبی که امکان انتقالش است، گفت: مسوولیت این بخش با وزارت نیرو است؛ بر اساس تخصیصی که وزارت نیرو داده است، می توانند انتقال آب داشته باشند؛ اماتا زمانی که سد را احداث نکنند و 60 تا 70 کیلومتر مسیر انتقال اجرا نشود، آبی قابلیت انتقال ندارد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات