دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران تشریح کرد: چه اقداماتی به بازار مسکن لطمه می زند؟

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت گذاری توسط کارشناسان برای بخش خصوصی هم مطرح شده است، گفت: طبق قوانین موجود در اسلام مالکیت محترم است و انجام چنین اقداماتی می‌تواند اثرات منفی در حوزه مسکن داشته باشد. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه سالانه باید حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، بیان کرد: بیشترین رقم تولید مسکن در کشور فقط ۴۰۰ هزار واحد بوده، بنابراین هر ساله با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این میزان کمبود تولید زمینه ساز رشد چشم گیر قیمت‌ها شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات