کاهش اثرات ناشی از زلزله در پروژه های عمرانی

کاهش اثرات ناشی از زلزله در پروژه های عمرانی

نقش ویژه تحقیقات و مطالعات شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کاهش خطرات ناشی از زلزله در پروژه‌های عمرانی بررسی شد. مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به مطالعات انجام شده در کاهش خطر تخریب و آسیب به پروژه عمرانی با انجام آزمایش‌های تخصصی در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اظهار کرد: با بررسی علل اساسی و موثر در شدت زلزله‌های و بر اساس تجربیات حاصله از زلزله‌های رخ داده در دنیا، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک توانسته است با انجام مطالعات تحلیل خطر لرزه‌ای در پروژه‌های عمرانی، آسیب زلزله را با ارتقاء کیفی آن کاهش دهد و یا بی خطر کند. کیانپور گفت: مشاهده شده است که طول، فاصله و مکانیزم گسل‌های مجاور ساختگاه در شدت تخریب سازه‌ها موثر بوده و بنابراین شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با حضور در پروژه‌های استانی و ملی کشور انجام مطالعات تحلیل خطر لرزه‌ای ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

  منبع خبر

  باشگاه خبرنگاران جوان

  باشگاه خبرنگاران جوان

  باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات