افزایش قیمت سیمان بی ارتباط با قطعی برق نیست

افزایش قیمت سیمان بی ارتباط با قطعی برق نیست

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: افزایش قیمت سیمان بی ارتباط با قطعی برق نیست، اما این مورد تنها دلیل گرانی این محصول محسوب نمی‌شود. شاهانی معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید ما در بخش سیمان از مصرف داخلی بیشتر است گفت: این میزان فاصله تولید سیمان تا مصرف آن در داخل کشور بسیار هم بیشتر است. شاهانی بیان کرد: افزایش قیمت در سیمان بی ارتباط با قطعی برق نیست، اما تمامی دلیل این گرانی هم محسوب نمی‌شود. معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب و کار که سال ۹۴ در مجلس مصوب شده دولت موظف است زمانی که کمبود در تولید در برق گاز و خدمات مخابراتی وجود داشته باشد، افزود: واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورز‌ی نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند. او افزود: اولویت بندی واحد‌های تولیدی سیمان و ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات