جذب نیرو توسط مدیران شهری در روزهای آخر خدمت شایعه است

جذب نیرو توسط مدیران شهری در روزهای آخر خدمت شایعه است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات