ایجاد بزرگترین سیستم تامین مسکن در چین

در مجموع بیش از ۲۲ میلیون نفر از این گروه افراد از سوی دولت یارانه نقدی اجاره مسکن دریافت کردند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات