رئیس اداره نظام مهدسی استان همدان مطرح کرد: تقلیل زمان کنترل نقشه از سه به یک ماه

رئیس اداره نظام مهندسی راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه در این ده سال چک لیست مناسبی برای کنترل وجود نداشته افزود: در حال حاظر با همکاری طرفین چک لیست متعادل و خوبی به منظور کنترل نقشه آماده شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات