مصوبه طرح ساماندهی دانشگاه تهران به شهردار، استاندار و رییس شورای شهر تهران ابلاغ شد

مصوبه طرح ساماندهی دانشگاه تهران به شهردار، استاندار و رییس شورای شهر تهران ابلاغ شد

بر اساس این مصوبه شهرداری تهران مکلف است طرح تفصیلی شهر تهران را حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت شرایط تعیین شده توسط شورا تهیه کند. ۱- با توجه به اینکه مجموعه قطعاتی که در طی این سال‌ها به طور کامل به تملک دو دانشگاه درآمده‌اند از نظر این شورا، پاسخگوی انواع نیازهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و فعالیت‌های دانش‌بنیان دو دانشگاه مزبور هستند، لذا کلیه برنامه‌ها و پروژه‌های مدنظر دو دانشگاه با رعایت ضوابط ملاک‌عمل طرح تفصیلی و تبعیت از فرآیندهای نظام مدیریت شهری به این قطعات محدود می‌شود. ۳- در قطعاتی که به طور کامل به تملک دانشگاه درنیامده‌اند، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای غیرتولیدی با رعایت شرایط مندرج در مصوبه مورخ ۲۵ شهریور ۹۸شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع «ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان …» (و بطور مشخص جدول مربوط به بند «ج» ماده ۳ مصوبه مذکور) امکان‌پذیر است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات