پیش‌بینی بازار مسکن در دولت جدید؛ نیاز انباشته بازار مسکن بر قیمت ها سرریز شده است

در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: حوزه مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم به لحاظ قیمت و هم تولید از شرایط خوبی نبوده است. به طوریکه طبق برآورد‌ها حدود ۸ تا ۹ میلیون واحد مسکونی پاسخ گفته نشده یا نیاز انباشته مسکن در کشور داریم که رقم قابل توجهی است. جهانی با تاکید بر اینکه ما باید به سمت افزایش ظرفیت تولید در سال‌های آتی پیش برویم، گفت: افزایش قیمت مسکن در طی سال‌های اخیر هم ناشی از کاهش عرضه و تولید مسکن بود و هم ناشی از افزایش نقدینگی و رشد افسار گسیخته و جهشی وی افزود: با توجه به روند کاهشی تولید مسکن که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم این نیاز بر قیمت مسکن سرریز شد، به گونه‌ای که از سال ۹۶ تا ۹۹ به صورت سالانه جهش قیمتی داشتیم. این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: بخش مسکن با چالش‌های دیگری نیز مواجه بوده است که مهم‌ترین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات