موتور دوم ساخت خانه دوم؛ ابزارهای پولی و مالی بانک‌ها علیه رونق خرید خانه اول

به گزارش اخبار ساختمان، مسیر انحراف وام مسکن روستایی به نفع ملاکان و ضدرونق خرید خانه اول، به دلیل غیبت ابزارهای پولی و مالی کارآمد، باز است به‌طوری‌که آن را به ‌موتور دوم در شرایطی که ثبت نام جدید برای پرداخت این نوع وام به خانه اولی‌ها متوقف شده و مهم‌تر از آن به دلیل تخریب کامل قدرت خرید، بازار این وام در کما قرار گرفته است (بخش زیادی از ثبت نام‌کنندگان این وام با وجود سررسید شدن دوره سپرده‌گذاری و فرارسیدن زمان دریافت به دلیل آنکه این وام قدرت خود را در بازار ناشی از جهش قیمت از دست داده برای دریافت آن اقدام نمی‌کنند) وام مسکن روستایی با شرایط متفاوتی در حال پرداخت است. مقایسه شرایط پرداخت این دونوع وام حاکی از آن است که با وجود نیاز غیرقابل کتمان مناطق روستایی کشور به تسهیلات تامین و نوسازی مسکن آن هم باتوجه به مقاومت پایین خانه‌های روستایی در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات