تامین مسکن اصحاب هنر و رسانه در اولویت وزارت راه و شهرسازی باشد

تامین مسکن اصحاب هنر و رسانه در اولویت وزارت راه و شهرسازی باشد

طبق آمارها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقداماتی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه صورت گرفته و موضوع مسکن اهالی هنر و رسانه هم یکی از موضوعاتی است که به آن توجه داشته و این امر از چند جهت و زاویه دارای اهمیت است وی سومین دلیل توجه به مسکن اهالی هنر و رسانه را توجه به صندوق هنر برشمرد و گفت: ۸۰ هزار نفر عضو این صندوق هستند و بیش از ۴۰ هزار نفر خدمات بیمه اجتماعی دارند و در کنار این متغیرها صنوفی مانند خانه‌های سینما، موسیقی، ده‌ها انجمن فرهنگی هنری و … با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط است و توجه به موضوع مسکن آن‌ها دارای اهمیت می‌شود

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات