بیش از ۱.۳ میلیون واحد مسکونی آماده ساخت در دولت آینده است/ مسکن ملی به هیچ یارانه‌ای متصل نیست

بیش از ۱.۳ میلیون واحد مسکونی آماده ساخت در دولت آینده است/ مسکن ملی به هیچ یارانه‌ای متصل نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که عده‌ای از کارشناسان بر این باور هستند که با اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند گفت: دلیل این تحلیل را متوجه نمی‌شوم که چطور تولید مسکن باعث رشد نقدینگی می‌شود اما شاید عده‌ای نگران تخصیص یارانه‌های دولتی به این بخش باشند اما در حال حاضر طرح مسکن ملی هیچ خط اعتباری از دولت دریافت نکرده است و به هیچ نظام یارانه‌ای وابسته نیست که منجر به رشد نقدینگی شود. وی تاکید کرد: شاید تحلیل رشد نقدینگی از این منظر باشد که دولت بخواهد خط اعتباری به پروژه‌های مسکن اختصاص دهد، اما در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحدی که در کشور در حال ساخت است، هیچ وابستگی به خط اعتباری دولتی ندارد که منجر به خلق پول جدید شود. وی افزود: نکته بسیار مهم این است که زمانی ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات