برای کاهش قیمت مسکن؛ مقابله با سوداگران زمین ضرورت دارد

وی تاکید کرد: دولت جدید باید به صورت عملی و جدی ضمن مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی جلوی سوداگری زمین را بگیرد تا ساخت و ساز رونق گیرد و قیمت مسکن کاهش یابد زیرا مسکن و اشتغال دو رکن مهم و اساسی در اقتصاد خانوارها است. خوش چهره درخصوص راه‌های درمان بیماری اقتصاد کشور، اظهار داشت: عملکرد غلط تصمیم گیران موجب متراکم شدن مشکلات اقتصادی در کشور شده و برای درمان این اقتصاد بیمار دولتمردان باید عزم جدی و عملی خود را برای اصلاح ساختارهای اداری، اقتصادی، بانکی و مالیاتی و مبارزه بی امان با مفسدان اقتصادی و رانتخواران به کار گیرند تا تولید و سازندگی در کشور جان تازه‌ای یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات