بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به همراه نماینده شاهین شهر ، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از شهرک مواد غذایی دستگرد شهرستان برخوار

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به همراه نماینده شاهین شهر ، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از شهرک مواد غذایی دستگرد شهرستان برخوار

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به همراه نماینده شاهین شهر ، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی

به گزارش«پارما» ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و ح سینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از شهرک مواد غذایی دستگرد شهرستان برخوار بازدید کردند.

در این بازدید که رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار و کارشناسان ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان حضور داشتند، مهمترین موضوعات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت الزامات محیط زیستی تاکید شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات