هرگز از مدیریت شهری و شورا هیچ درخواست غیرقانونی و برمبنای نفع شخصی نداشته‌ایم

هرگز از مدیریت شهری و شورا هیچ درخواست غیرقانونی و برمبنای نفع شخصی نداشته‌ایم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات