شرکت عمران شهر جدید پردیس: خدمات شهری مسکن مهر پردیس ادامه دارد

گودرزی با اشاره به منبع تامین زمین‌های سوله‌های ۱۵۰ متری در فازهای ۵ و ۹ قدیم، اظهار داشت: در فازهای مسکن مهر در برخی از زمین‌های تجاری واگذار شده بنا به دلائلی ساخت و سازانجام نشده و شرکت عمران در این اراضی با هزینه خود اقدام به ساخت سوله‌ها کرده است. عضوهیات مدیره شرکت عمران گفت: از سال ۹۰ دکه هایی به منظور تامین مایحتاج اولیه پرسنل و کارگران در فازهای مسکن مهر پردیس ارائه شد و در حال حاضر با توجه به اینکه سوله‌های نانوایی و سوپر مارکت پیش بینی شده دیگر نیازی به دکه نیست وهمه آنها با حکم قضایی جمع آوری خواهند شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات