کارگاه شبیه سازی سازه با ماکارونی برگزار می شود

کارگاه شبیه سازی سازه با ماکارونی برگزار می شود

http://www.bananews.ir/بنانیوز- کارگاه شبیه سازی سازه با ماکارونی توسط انجمن علمی معماری دانشگاه مازندران چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این کارگاه با موضوعات زیر برگزار می شود:

تعریف سیستمهای سازه ای (خرپا،قاب خمشی) و ویژگیهای آنها

توزیع نیرو در سیستم خرپایی و قاب خمشی

تحلیل نیروهای یک سازه قوسی متداول در مسابقات

توضیح نقاط ضعف و قوت یک سازه قوسی ساده

انوع مسابقات و آیین نامه های آنها

نمایش تصاویر از طرحهای مورد استفاده در مسابقات و تحلیل رفتاری و شیوه

کشف نقاط ضعف و قدرت آنها

آموزش نحوه ترسیم یک سازه در نرم افزار اتوکد جهت وارد کردن آن در نرم

افزار sapو تحلیل آن توسط این نرم افزار

آموزش طراحی ،تقویت و اصلاح یک سازه با استفاده از نتایج نرم افزار sap

آموزش روشهای آزمایش جهت بدست آوردن مقاومتهای مورد نیاز برای المانها و

مصالح مورد استفاده

آموزش تئوری نحوه ساخت و ارائه روش ساخت با بالاترین دقت

توضیح نکات مهم در آیین نامه مسابقات و روش بارگذاری

تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۳۸۹۳۹۴۲۵۲
نمابر: ۰۹۳۸۹۳۹۴۲۵۲
آدرس سایت: www.archumz.com
آدرس ایمیل: arch_umz@yahoo.com

    نظرات