شناسایی  یک واحد متخلف تخلیه کننده پسماند های صنعتی در طبیعت شهرستان اصفهان

شناسایی یک واحد متخلف تخلیه کننده پسماند های صنعتی در طبیعت شهرستان اصفهان

یک واحد متخلف تخلیه کننده پسماند های صنعتی در طبیعت شهرستان اصفهان ب ا اطلاع رسانی نیروهای مردمی شناسایی شد

به گزارش «پارما» دریافتی از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان رئیس این اداره اظهار داشت پیرو چندین بار تخلیه غیر مجاز پسماند های صنعتی در شهرستان سه گروه از کارشناسان و مأمورین محیط زیست در روز پنج شنبه یازدهم شهریور محورهای مختلف شهرستان را مورد پایش شبانه قرار دادند این برنامه پایش با آمادگی کامل قبلی پرسنل نیروی انتظامی به عنوان پوشش مامورین محیط زیست تا حدود 2 بامداد ادامه پیدا کرد.

محمود قرمانی افزود: طی این پایش که جهت شناسایی واحدهای صنعتی متخلف و همزمان با اطلاع رسانی نیروهای مردمی دوستدار محیط به اداره کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص جابجایی پسماند از یک واحد صنعتی انجام شد ، مامورین محیط زیست اقدام به کمین و پایش درمحل نمودند که بعد از گذشت حدود دو ساعت با همکاری نیروی انتظامی موفق به شناسایی و توقف تانکر حامل مواد پسماند تصفیه خانه های صنعتی شدند.

وی گفت : نظر به اینکه جابجایی هرگونه پسماند باید در سامانه جامع محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط یست ثبت و بعد از تایید شرایط زیست محیطی مبدا و مقصد نسبت به جابجایی آنها اقدام شود و واحد متخلف خلاف مقررات و ضوابط زیست محیطی اقدام کرده بود این خودرو به محل پارکینگ هدایت گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان افزود: در ادامه با بررسی بیشتر نوع پسماند که مربوط به لجن های تصفیه خانه صنعتی واحد رنگرزی پارچه بوده دادخواستی جهت پیگیری قضایی به مقام قضایی تهیه گردید همچنین واحد متخلف به پاکسازی محل و تحویل پسماند جمع اوری شده به مراکز مجاز امحا پسماند ملزم گردید.

شایان ذکر است بر اساس قانون حفاظت از خاک مصوب مجلس شورای اسلامی متخلفین علاوه بر جنبه عمومی جرم ملزم به پاکسازی محل و جبران ضرر زیان وارده به محیط زیست هستند که این خسارت بسته به نوع پسماند، مساحت خاک درگیر و عمق نفوذ به خاک ‌و چندین فاکتور دیگر محاسبه می شود و در موارد مشابه این تخلف تا 650 میلیون تومان نیز برآورد گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات