دستگیری 2 متخلف شکار و صید در شهرستان اردستان

دستگیری 2 متخلف شکار و صید در شهرستان اردستان

دستگیری 2 متخلف شکار و صید در شهرستان اردستان

دو متخلف شکار و صید در شهرستان اردستان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان درمناطق آزاد شهرستان یک نفرمتخلف را که اقدام به شکار 3 قطعه کبوتروحشی کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

این متخلف همراه با یک قبضه سلاح تک لول کالیبر 12 وشش عدد فشنگ پر کالیبر دستگیر شد.

درهمان تاریخ درمنطقه ای دیگر یک نفرمتخلف را قبل ازاقدام به شکارپرندگان وحشی درمناطق آزاد با یک قبضه سلاح دو لول روی هم سوار کالیبر 12 قاچاق و2 عدد فشنگ کالیبر مربوطه دستگیر می کنند. پرونده متخلفین در مراجع قضایی درحال رسیدگی می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات