رشد ۸۰۰ درصدی سرمایه گذاری در بنادر کشور

رشد ۸۰۰ درصدی سرمایه گذاری در بنادر کشور

مدیر کل امور مناطق، بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طی سال های ۸۳ تا ۸۸ میزان سرمایه گذاری ها در بنادر کشور ۸۰۰ درصد افزایش داشته و این امر با توسعه زیرساخت و اعمال سیاست های جذب سرمایه گذاران محقق شد.

به گزارش سرویس اقتصادی آریا، حمیدرضا آبایی مدیر کل امور مناطق، بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن بیان این مطلب افزود: میزان سرمایه گذاری ها در بنادر کشور طی سال های ۸۳ تا ۸۸، ۸۰۰ درصد افزایش داشته و نظر تعداد قراردادها نیز در این بازده زمانی برابر ۳۶۰ درصد رشد یافته است.

وی تصریح کرد: این موفقیت نتیجه توسعه زیرساخت و اعمال سیاست های جذب سرمایه گذاران است.

آبایی گفت: افزایش اختیار مدیران بنادر و به خصوص مناطق ویژه بندری در این زمینه بسیار تاثیر گذار بوده است.

مدیر کل امور مناطق، بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سرمایه گذاری ها در بنادر در ۲ بخش توسعه صنایع ارزش افزوده، خدمات پشتیبانی و تولیدی در اراضی بنادر همچنین احداث ترمینال های کانتینری متمرکز بوده است.

 

    نظرات