زیرساخت‌های سازمان صنایع دریایی برای تولید موتورهای دریایی چهارزمانه بررسی شد/ تدوین طرح بازرگانی و فنی در دستور کار کمیته‌ مشترک سازمان بنادر و سازمان صنایع دریایی/ آمادگی سازمان بنادر برای ارایه تسهیلات ساماندهی شناورهای سنتی

زیرساخت‌های سازمان صنایع دریایی برای تولید موتورهای دریایی چهارزمانه بررسی شد/ تدوین طرح بازرگانی و فنی در دستور کار کمیته‌ مشترک سازمان بنادر و سازمان صنایع دریایی/ آمادگی سازمان بنادر برای ارایه تسهیلات ساماندهی شناورهای سنتی

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، رویکردهای اصلاحی و توسعه‌ای اخیر دولت در حوزه شناورهای سبک با هدف ایجاد تغییر فرهنگ میان مردم و حفظ حاکمیت دریایی و نزدیک شدن به بازارهای رقابتی منطقه در دستور کار قرار گرفته است، همچنین در این راستا کمیته‌ای مشترک بین دو سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان صنایع دریایی، تشکیل شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات