2 متخلف شکار و صید قبل از اقدام به شکار در شهرستان فریدونشهر

2 متخلف شکار و صید قبل از اقدام به شکار در شهرستان فریدونشهر

2 متخلف شکار و صید قبل از اقدام به شکار در شهرستان فریدونشهر

2 متخلف شکار و صید قبل از اقدام به شکار در شهرستان فریدونشهر شناسایی ودستگیر شدند.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست فریدونشهر، محیط بانان این شهرستان طی گشت وکنترل در منطقه شکار ممنوع ستبله 2 متخلف شکار و صید را قبل از اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.

این متخلفان بر خلاف مقررات شکار صید با استفاده از سلاح دیگران قبل از اقدام به شکار شناسایی وپس از پیاده روی در اتفاعات دستگیر شدند.

از این متخلفان شکار تعداد یک قبضه سلاح ساچمه زنی به همراه چهار تیر فشنگ کشف وضبط و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات