از بررسی حضور نیروها تا آخرین وضعیت پارکها و فضاهای سبز شهرداری خرمشهر

از بررسی حضور نیروها تا آخرین وضعیت پارکها و فضاهای سبز شهرداری خرمشهر

از بررسی حضور نیروها تا آخرین وضعیت پارکها و فضاهای سبز شهرداری خرمشهر

فرهاد دربندی دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر ....

سه شنبه ٢٣ شهريور ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات