انتصاب ریاست کارگروه ویژه پیگیری پروژه های عمرانی شرکت ساخت و توسعه

انتصاب ریاست کارگروه ویژه پیگیری پروژه های عمرانی شرکت ساخت و توسعه

با حکم مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه هادی ارومیان به سمت ریاست کارگروه ویژه پیگیری ، کنترل و ارزیابی پروژه های عمرانی شرکت ساخت و توسعه منصوب شد.

به گزارش بنانیوز به نقل از آریا، مسعود رهنما در این حکم آورده است: "نظر به تعهد،تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی و با عنایت به اهمیت پیگیری پروژه های عمرانی و کلیه امور مرتبط با آن،به موجب این حکم به عنوان ریاست کارگروه ویژه پیگیری ، کنترل و ارزیابی پروژه های عمرانی شرکت ساخت و توسعه منصوب می گردید. امید آن است که با توکل به درگاه ایزد منان و تحت عنایات حضرت بقیه ا...(ارواحنا له الفدا)در انجام وظایف محوله موفق باشید."

 

    نظرات