فرهاد دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر از دو نخبه ورزشی خرمشهر تجلیل کرد

فرهاد دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر از دو نخبه ورزشی خرمشهر تجلیل کرد

فرهاد دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر از دو نخبه ورزشی خرمشهر تجلیل کرد

فرهاد دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر ...

چهارشنبه ٢٤ شهريور ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات