اتصال کریدورها به بنادر؛ عامل افزایش ۵۰ درصدی ترافیک کالا و کانتینر در بنادر / نیاز به بازاریابی خاص برای بنادر کشور

اتصال کریدورها به بنادر؛ عامل افزایش ۵۰ درصدی ترافیک کالا و کانتینر در بنادر / نیاز به بازاریابی خاص برای بنادر کشور

، روزبه مختاری در رابطه با اثرات تحقق بخشی از دستورات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر نقشه اقدام کریدورهای بین‌المللی بر توسعه بنادر شمالی و جنوبی کشور، اظهار داشت: در حوزه زنجیره تامین باید حلقه‌های متفاوتی در کنار یکدیگر قرار گیرند و با تعامل و همکاری دستگاه‌های و ارگان‌ها به گونه‌ای کار پیش برود که حاصل آن نتیجه مطلوب برای اقتصاد کشور داشته باشد. مختاری با تاکید بر اینکه اتصال کریدورها به بنادر، نقش بسیار مهمی را در توسعه، پویایی و رونق بنادر و اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، اظهار داشت: اگر هدف کشور رونق و توسعه بنادر است باید مقوله بازاریابی مناسب برای بنادر مختلف کشور با توجه به نیازها و مراودات تجاری مدنظر قرار گیرد و مشتری‌های خاص هر بندر کشف شود تا فعالیت اقتصادی بهتری در یک بندر صورت گرفته و میزان مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات