ابلاغ مصوبه طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی ۲ واقع در شمال بزرگراه همت

ابلاغ مصوبه طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی ۲ واقع در شمال بزرگراه همت

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مصوبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ خود و صورتجلسه شماره ۶۱۷ مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۵ تهران در خصوص «طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی ۲ واقع در شمال بزرگراه همت» به مساحت ۳۰ هکتار (۲۶/۸ هکتار داخل محدوده و ۳/۲ هکتار در حریم شهر تهران) را مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک، کلیات طرح را با لحاظ موارد زیر تصویب کرد: ۴- با توجه به نزدیکی اراضی مذکور با اراضی نظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هرگونه ملاحظات احتمالی مربوط به حرایم امنیتی مراکز مذکور را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مجریان طرح ابلاغ کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات