معرفی مشتریان احتمالی وام­ مسکن؛ آیا تسهیلات جدید می تواند موتور بازار مسکن را روشن کند؟

سقف وام خرید مسکن در شهر تهران به عنوان گروه اول از سه گروه شهرهای کشور ۴۸۰ میلیون تومان برای زوجین متقاضی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که میانگین پوشش سقف این تسهیلات در بازار مسکن شهر تهران با ارزش واقعی وام (سقف ۴۲۰ میلیون تومانی) حول و حوش ۱۳ مترمربع برآورد می‌شود. قدرت پوشش‌دهی رقم واقعی وام زوجین در این مناطق به‌طور متوسط حول و حوش ۳۰ مترمربع برآورد می‌شود. همچنین در مناطق واقع در مرز دو نیمه شمالی و جنوبی بازار مسکن تهران مانند مناطق ۹ و ۱۰ نیز حضور سرمایه‌گذاران تحت تاثیر افزایش سقف تسهیلات می‌تواند افزایش یابد. سقف اسمی تسهیلات زوجین در این گروه از شهرها ۳۲۰ میلیون تومان است که حدود ۴۰ میلیون تومان آن برای خرید اوراق هزینه خواهد شد (البته در صورت عدم تغییر قیمت فعلی اوراق وام مسکن). دسته اول تقاضای احتمالی که تحت تاثیر افزایش سقف وام ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات