الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد

الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد

در متن مصوبه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه موخ ۴ مرداد ۱۴۰۰، پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی با عنوان «الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» را در پاسخ به مطالبات جمعی از فعالان حقوق کودک، متخصصان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مبنی بر فقدان سیاست‌ها و مجموعه ضوابط اجرایی موثر، کمبود سطوح عملکردی متضمن تامین نیازهای کودکان در بناها و فضاهای شهری، بررسی و ضمن تاکید بر ملاحظات به شرح زیر مورد تصویب قرار داد. ۲- مجموعه «الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» به عنوان ملاحظات تحقق شهر دوستدار کودک برای تمام مراجع تهیه، تصویب و نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، دستگاه‌هایی اجرایی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کاربرد دارد و لازم‌الاجراست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات