مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز می تواند اعتماد عمومی را ارتقا بخشد

مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز می تواند اعتماد عمومی را ارتقا بخشد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات