طی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛ الزامات شهر دوستدار کودک ابلاغ شد

به گزارش اخبار ساختمان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین استانداران سراسر ایران، مصوبه شورا را درخصوص الزامات و ضوابط شهر دوستدار کودک، ابلاغ کرد. در متن مصوبه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه موخ ۴ مرداد ۱۴۰۰، پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی با عنوان «الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» را در پاسخ به مطالبات جمعی از فعالان حقوق کودک، متخصصان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مبنی بر فقدان سیاست‌ها و مجموعه ضوابط اجرایی موثر، کمبود سطوح عملکردی متضمن تامین نیازهای کودکان در بناها و فضاهای شهری، بررسی و ضمن تاکید بر ملاحظات به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات