بخش خصوصی بازوی اصلی دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

بخش خصوصی بازوی اصلی دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

، با بیان اینکه دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد‌ها مسکونی هدف گذاری کرده است، گفت: در این دوره بخش خصوصی می‌تواند بازوی وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن باشد. او با بیان اینکه در حال حاضر تشکل‌های اصلی بخش مسکن شامل انبوه سازان، پیمانکاران، سازندگان ذی صلاح هستند و نقش اصلی در اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی دارند، افزود: با توجه به آنکه این تشکل‌های پروانه‌های اشتغال به کار خود را از وزارت راه و شهرسازی یا استانداری دریافت کرده‌اند، بنابراین جزء ذی صلاح‌ترین تشکل‌ها در حوزه ساخت و ساز هستند که از صلاحیت حقوقی، تخصصی و فنی برای اجرای بهینه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی برخوردار هستند. سعادت نژاد تاکید کرد: بنابراین در صور تی که دولت بتواند در این دوره برای تحقق هدف خود مبنی بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، به بخش خصوصی میدان دهد و امکانات خود را در اختیار این بخش قرار ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات