واکنش سریع دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر به درخواست یک شهروند

واکنش سریع دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر به درخواست یک شهروند

واکنش سریع دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر به درخواست یک شهروند

پس از تقاضای شهروند گرامی مبنی بر لزوم .....

يکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات